ચમત્કાર / મા અંબાની અખંડ જ્યોતમાં થયા વાહન વાઘના દર્શન, જુઓ વિડિયો

મિત્રો અરવલ્લીની પર્વતમાળાઓ વચ્ચે આવેલા અંબાજી મંદિરથી આશરે બે કિલોમીટર ગબ્બરના પહાડમાં આવેલી ગુફામાં અંબામાતાનું આદિસ્થાન મનાય છે. અહીં ગબ્બર

Read more