આ વર્ષે ફરી જાગીને અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી : ભીમ અગિયારસ ઉપર થશે વાવણીલાયક વરસાદ?

મિત્રો ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે નૈઋત્યનું ચોમાસુ આગળ વધ્યું છે જેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીના થોડા ભાગો

Read more