કમોસમી કમઠાણ / આ તારીખે થશે કમોસમી વરસાદ : અંબાલાલ પટેલની આગાહી

મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એટલે કે હજુ રાત્રે અને વહેલી સવારે ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાય

Read more