14 જુલાઈ 2022 / માત્ર થોડા દિવસ જ બાકી !! પૃથ્વી તરફ આવી રહી છે મોટી આફત, દુનિયાનું ટેન્શન વધ્યું!!

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે બધા આ પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ અને આપણી આ પૃથ્વી સૌર મંડળમાં આવેલી છે

Read more