આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 2 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (02.11.2021)

રાજકોટ : ૧૧૬૫ થી ૨૦૪૩

ભાવનગર : ૯૯૦ થી ૧૭૮૧

જામનગર : ૧૦૨૫ થી ૧૫૫૫

અમરેલી : ૮૦૩ થી ૧૬૪૧

ગોંડલ : ૧૨૫૬ થી ૧૮૦૦

બોટાદ : ૧૨૨૪ થી ૨૨૧૦

વિસનગર : ૯૯૬ થી ૧૬૯૦

મોરબી : ૧૦૧૪ થી ૧૭૫૧

મહુવા : ૧૧૨૦ થી ૧૮૦૫

તળાજા : ૯૭૧ થી ૨૦૨૦

હળવદ : ૧૧૩૧ થી ૨૩૯૧

જેતપુર : ૯૯૧ થી ૧૬૬૦

વાંકાનેર : ૧૦૭૫ થી ૧૭૦૫

કાલાવડ : ૧૧૩૬ થી ૧૯૭૦

જસદણ : ૧૨૦૦ થી ૨૪૫૦

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.