આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 4 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (04.11.2021)

રાજકોટ : ૧૧૪૧ થી ૧૮૧૫

ભાવનગર : ૯૮૩ થી ૧૯૩૧

જામનગર : ૧૦૧૦ થી ૧૬૦૧

અમરેલી : ૧૨૪૧ થી ૨૦૫૧

ગોંડલ : ૮૨૫ થી ૨૧૪૫

બોટાદ : ૧૧૭૫ થી ૧૯૨૫

વિસનગર : ૯૩૬ થી ૧૮૩૩

મોરબી : ૧૦૦૦ થી ૧૬૪૦

મહુવા : ૧૧૧૫ થી ૧૭૫૫

તળાજા : ૧૧૧૭ થી ૧૯૦૦

હળવદ : ૧૦૨૬ થી ૧૮૯૬

જેતપુર : ૯૮૦ થી ૨૦૪૦

વાંકાનેર : ૧૦૧૬ થી ૨૧૦૦

કાલાવડ : ૧૧૨૩ થી ૨૨૯૫

જસદણ : ૧૨૨૫ થી ૧૯૧૫

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.