આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 3 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (03.11.2021)

રાજકોટ : ૧૧૩૫ થી ૨૧૬૪

ભાવનગર : ૯૪૩ થી ૧૯૮૯

જામનગર : ૧૦૫૫ થી ૨૦૭૦

અમરેલી : ૧૨૭૨ થી ૧૮૮૦

ગોંડલ : ૧૧૮૬ થી ૧૭૬૧

બોટાદ : ૧૧૧૧ થી ૧૭૨૫

વિસનગર : ૧૧૧૫ થી ૧૮૦૦

મોરબી : ૯૬૦ થી ૧૫૫૪

મહુવા : ૧૨૨૦ થી ૧૬૪૫

તળાજા : ૮૮૦ થી ૧૩૬૨

હળવદ : ૧૧૭૫ થી ૨૩૯૯

જેતપુર : ૯૯૧ થી ૧૭૮૦

વાંકાનેર : ૮૮૫ થી ૧૬૩૨

કાલાવડ : ૧૨૦૪ થી ૨૪૬૫

જસદણ : ૧૧૯૦ થી ૨૫૯૦

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.